PODZIĘKOWANIE

Mamy ogromny zaszczyt złożyć na ręce Pani Architekt Anny Żebrowskiej podziękowania za wolontarystyczne przygotowanie dokumentacji architektonicznej placu zabaw powstającego w Ponurzycy. Działania Pani Anny pokazują, że dobroć, bezinteresowność, pomoc – to wartości, które nie straciły nic ze swojej aktualności. Dzięki temu czystemu odruchowi serca i spontanicznej reakcji Pani Anny na naszą prośbę – plac zabaw finansowany z grantu  przyznanego w ramach konkursu Fundacji AVIVA nabiera realnych kształtów. Pani Anno – serdecznie DZIĘKUJEMY!

Reklamy