Targi EDU NGO już za nami

W dniu 14 czerwca odbył się przy i dzięki Szkole Podstawowej w Regucie piknik rodzinny oraz targi organizacji pozarządowych powiatu otwockiego. Piknik wpisany jest już w tradycję reguckiej społeczności lokalnej, natomiast targi po raz pierwszy zostały zaiicjowane w tym roku przez Fundację CEAS w ramach Mazowieckiej Sieci Edukacyjnej. Wzięło w nich udział 10 organizacji pozarządowych z gmin: Celestynów, Osieck, Wiązowna, Otwock a wśród nich: „Fundacja TAK: Twórczy Aktywni, Kochający”, „Fundacja Nauka-Sport-Rekreacja”, „Celestynowskie Towarzystwo Kulturalne”, „Stowarzyszenie Koprówka”, „Fundacja Pro Homini”, „Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych z Maciejowic”, „Stowarzyszenie Więzy”, „Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego”, „Regucki Klub Sportowy Bór”, „Fundacja CEAS”. Dodatkowe stoisko mieli przedstawiciele młodzieżowego projektu CEAS „Ludzie dla zwierząt, zwierzęta dla ludzi”. Zdjęcia: Agnieszka Soszyńska

DSC_8056 DSC_8070 DSC_8075 DSC_8102 DSC_8079 DSC_8103 DSC_8125 DSC_8128 DSC_8134