Annie Sloan odnowi 25 miejsc ważnych dla lokalnych społeczności

Fundacja CEAS wzięła udział w akcji Annie Sloan „25 Project”. Zgłosiliśmy Starą Szkołę w Ponurzycy, jako miejsce, które wymaga wsparcia w odnowieniu, remoncie. To pierwszy międznarodowy konkurs, w którym zdecydowaliśmy się wystartować – mamy poczucie, że Ponurzyca to jeden z najpiękniejszych zakątków świata:)

https://www.anniesloan.com/25project

Oto jak uzasadniliśmy naszą nominację:

„Stara szkoła w Ponurzycy to miejsce wyjątkowe, opisywane w przewodnikach turystycznych Mazowsza. Budynek ma dla nas wartość historyczną i sentymentalną, bo wybudowany w czynie społecznym przez poprzednie pokolenia Ponurzyczan na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Architekturą nawiązuje do pięknego stylu otwockiego, położony, podobnie jak Ponurzyca, na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Budynek ten jest jedynym zadaszonym miejscem, gdzie mieszkańcy Ponurzycy, niezależnie od wieku, mogą się spotykać i organizować różne wydarzenia. W szkole organizujemy zawody tenisa stołowego, wystawy zdjęć, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, pokazy filmów. Stanowi ona miejsce integrujące lokalną społeczność.

Jako mieszkańcy Ponurzycy staramy się od dwóch lat poprzez Fundację pozyskiwać środki na remont szkoły i terenu wokół niej. Wybudowaliśmy plac zabaw dla dzieci, boisko do gry w siatkówkę w parku przy szkole, zbudowaliśmy zadaszoną altanę, odremontowaliśmy cały dach szkoły, odświeżyliśmy część pomieszczeń. W tym roku planujemy remont pomieszczeń sanitarnych. To dobry początek, ale przed nami jeszcze dużo pracy. udało nam się wygrać w Państwa konkursie potrzebne materiały, kontynuowalibyśmy remont pomieszczeń w starej szkole: holu głównego, zewnętrznej elewacji budynku. Startowanie w takich konkursach jak ten, daje nam nadzieję na zrealizowanie naszego wspólnego marzenia”.

„By estabilishing a Center of Social Education and Activity Foundation in our small village Ponurzyca, placed 40 kms from Warsaw, we wanted to integrate our local community around the common good. One of the most valuable resources of the local culture and history is the building of “old school” in Ponurzyca.

This is special place. Its beauty is described in numerous guidebooks on Mazowiecki National Park. This place has a historic and emotional value – it was built by locals at the turn of 20s and 30s in the 20th century. Its architecture recalls  the genuine otwocki style – specific for this area. It’s the only covered place where Ponurzyca inhabitants, regardless of their age, can meet and organize events, such as (already taken place) table tennis competitions, photo exhibition, art workshops and movie displays. It’s the only place that can integrate local community.

For two years we’ve been trying to gather money for the renovation of the school and its surrounding area. We’ve managed to build a playground for kids and a court in a nearby park. Moreover, we’ve built covered arbor, renovated the roof of the school. It’s a good start but there’s still a lot of work to do. This comeptition gives us a great opportunity to continue our mission – renovate the school and to give back the local community their place of peace and unity. We believe that we’ll manage to find the financial support for this project. We’re looking for it”.

AGA_4175.JPG

Reklamy