Dzieci zawitały do Starej Szkoły w Ponurzycy

Stara Szkoła w Ponurzycy ożyła w maju gwarem dziecięcej zabawy, ciekawości i dziecięcych uśmiechów:) Odwiedziły ją dzieci z Pilawy, wczoraj ze Szkoły Podstawowej z Celestynowa a dziś dzieci ze Szkoły w Regucie. Wycieczki wzięły udział w warsztatach pszczelarskich, prowadzonych przez mieszkańca Ponurzycy, który prowadzi własną pasiekę, Tomka Witaka. Odwiedziły także stadninę koni w Ponurzycy i spotkały się z Elą Żółtowską i jej cudnymi podopiecznymi. Wrażeń było co nie miara:) Kilka dziewcząt z Celestynowa znalazło nawet urkytą skrzynkę tzw. „geocache” (ważny skarb znanje zabawy terenowej) i dumne wpisały swoje imiona w tajemnej księdze;)

Reklamy