Mazowiecka Sieć Edukacyjna

MSE

Mazowiecka Sieć Edukacyjna (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) współpracująca z CEiAS to społeczność organizacji pozarządowych z Mazowsza, które prowadzą szeroko rozumianą działalność edukacyjną. Szukają wzajemnych możliwości i obszarów współpracy. Chcą usuwać bariery ograniczające rozwój organizacji edukacyjnych i regionu, chcą uczyć się od siebie. Za cel stawiają sobie integrację edukacyjnych inicjatyw pozarządowych na terenie województwa mazowieckiego i nadanie im rozmachu, który spowoduje zmianę tradycyjnego postrzegania edukacji i uznanie jej za narzędzie rozwoju regionu. To wieloletnie zadanie wymaga oparcia się na wzajemnie uzupełniającym się traktowaniu edukacji formalnej* i pozaformalnej**. Oznacza to, że indywidualne oferty sieci i działania powinny się uzupełniać w sposób przemyślany i skoordynowany.

MSE_logo

Reklamy