Podsumowanie targów

W dniu 14 czerwca odbył się przy i dzięki Szkole Podstawowej w Regucie piknik rodzinny oraz targi organizacji pozarządowych powiatu otwockiego. Piknik wpisany jest już w tradycję reguckiej społeczności lokalnej, natomiast targi po raz pierwszy zostały zaiicjowane w tym roku przez Fundację CEAS w ramach Mazowieckiej Sieci Edukacyjnej. Wzięło w nich udział 10 organizacji pozarządowych z gmin: Celestynów, Osieck, Wiązowna, Otwock a wśród nich: „Fundacja TAK: Twórczy Aktywni, Kochający”, „Fundacja Nauka-Sport-Rekreacja”, „Celestynowskie Towarzystwo Kulturalne”, „Stowarzyszenie Koprówka”, „Fundacja Pro Homini”, „Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych z Maciejowic”, „Stowarzyszenie Więzy”, „Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego”, „Regucki Klub Sportowy Bór”, „Fundacja CEAS”. Dodatkowe stoisko mieli przedstawiciele młodzieżowego projektu CEAS „Ludzie dla zwierząt, zwierzęta dla ludzi”. Zdjęcia: Agnieszka Soszyńska

DSC_8056

DSC_8070DSC_8075DSC_8102DSC_8079DSC_8103DSC_8128DSC_8125DSC_8134

Reklamy