Ponurzyckie Ślady

ponurzyckie slady
„Ponurzyckie Ślady” – 
to projekt finansowany  w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Realizowany od czerwca do października 2014 roku  dla i ze społecznością lokalną sołectwa Ponurzyca (gmina Celestynów, powiat otwocki).

Jego celem jest:

  • pielęgnowanie tożsamości lokalnej;
  • integracja mieszkańców;
  • zwiększenie ich wpływu i zaangażowania w rozwój lokalny;ponurzyckie slady 2
  • zwiększenie umiejętności prowadzenia działań lokalnych;
  • promowanie regionu poprzez eksponowanie jego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.

By osiągnąć zakładane cele zaplanowano następujące działania:

  • wydanie kroniki miejscowości;
  • przeprowadzenie konkursu wiedzy o sołectwie;
  • warsztaty wikliniarskie i fotograficzne;
  • wyjazd studyjny do prężnie działającej społeczności lokalnej w celach inspiracji.

ponurzyckie slady 3

Marzeniem  Fundacji jest by projekt przyczynił się do utrwalenia historii tego miejsca, jego wartości kulturowej i więzi sąsiedzkich. Zapisania na trwałe tego przekazu, włączenie samych mieszkańców w tworzenie, spisanie i przekazanie zdobytych materiałów kolejnemu pokoleniu. Mamy  na celu także integrację społeczności, tej rodzimej, od pokoleń zamieszkującej Ponurzycę z tą „nabytą”. Chcemy przywrócić wspomnienia kiedyś pełnej życia i lokalnej aktywności szkoły, która była sercem całej wsi. Zainspirować do nowych działań, zintegrować mieszkańców i włączyć ich w rozwój miejscowości.

FIO_MPiPS_logo1
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Reklamy